BAKGRUND

"Mitt motto är att så snabbt och enkelt som
möjligt hitta en med hänsyn till förutsättningarna
optimal lösning för mina klienter"

30 ÅRS ERFARENHET

Om Husadvokaten

Peter Nilsson är advokat med 30 års erfarenhet som ombud vid förhandlingar och domstolsprocesser rörande fastighetsrättsliga ärenden. Han har även under en period varit verksam som registrerad fastighetsmäklare.

Peter Nilsson är kritisk mot vissa av de arbetsmetoder som i dag används vid fastighetsaffärer och har även varit aktiv debattör i frågor som gäller fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar.

Tjänster

Det blir allt vanligare med problem i anledning av fastighets- och bostadsrättsaffärer. I många fall kan köparen drabbas på ett sätt som är förödande för familjens ekonomi.

Fråga Husadvokaten

Det är ibland väldigt svårt att veta vad som gäller och om man kan gå vidare med ett fall eller inte. Är du osäker? Ställ då gärna din fråga till mig så kan jag göra en inledande bedömning av förutsättningarna i ärendet.

BEHÖVER DU HJÄLP? FRÅGA HUSADVOKATEN

Har du stött på ett problem? Fyll i formuläret med en fråga så besvarar jag inom några dygn

KONSULTATIONER SAMT BITRÄDE VID FÖRHANDLINGAR OCH TVISTER

  • Inledande genomgång och analys av ansvarssituationen när köparen upptäckt fel.

  • Rådgivning inför köp eller försäljning

  • Genomgång av undersökningsplikt, genomgång av kontraktshandlingar och försäkringsvillkor i dolda fel försäkring

  • Biträde åt köparen vid framställande av krav mot säljaren

  • Biträde åt säljaren när köparen framställt krav på grund av fel.

  • Biträde i tvister mot köpare, säljare, mäklare eller besiktningsmän.

  • Biträde mot försäkringsbolag i frågor om dolda fel försäkringar.

  • Biträde vid försäljning utan mäklare, inkluderande förhandlingar och kontraktsskrivning.