Inlägg av george

Mäklare ger ingen trygghet

I andras händer Ett fastighetsköp ställer orimligt höga krav på köparen. I realiteten säljer fastighetsmäklarna skenbar trygghet. Mäklarnas undersökningsplikt av den fastighet som är till försäljning bör utökas, skriver advokat Peter Nilsson. Länk till artikeln från SVD Enligt jordabalken, den lag som reglerar fastighetsköp, har köparen en mycket omfattande så kallad undersökningsplikt. Köparen måste förvissa sig […]

UNDVIK ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGAR VID FASTIGHETSKÖP

En köpare av en fastighet har en omfattande undersökningsplikt. För att fullgöra undersökningsplikten krävs inte generellt att en besiktningsman anlitas. I propositionen som ligger till grund för Jordabalken sägs att det räcker med den undersökning som en normalt kunnig och erfaren köpare kan klara av. Om det vid köparens undersökning upptäcks något som köparen kan […]

AVSKAFFA FASTIGHETSMÄKLARLAGEN

Det har under senare tid varit en omfattande debatt om fastighetsmäklares agerande i olika frågor. Det är ingen tvekan om att fastighetsmäklarlagen radikalt bör ändras eller kanske helt och hållet tas bort. Fastighetsmäklarlagen stadgar att mäklaren skall genomföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens […]